کلیدواژه‌ها = چوب‌های راش و پالونیا
تعداد مقالات: 1
1. چین خوردگی و ترشوندگی چوب تیمار شده به روش گرمآبی

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-11

قانع میرزایی؛ بهبود محبی؛ تقی طبرسا