کلیدواژه‌ها = زاویه تماس
تعداد مقالات: 5
1. تعیین شرایط بهینه اصلاح سطحی چوب نوئل با روزین‌مالئیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1399

برهان جارزاده؛ مریم قربانی؛ فروغ دستوریان؛ سید مجتبی امینی نسب


2. اثر نانو ذرات سیلیس و ضخامت فیلم رنگ بر خواص فیزیکی پوشش‌های شفاف چوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

جواد عاشوری؛ محمد غفرانی؛ انوشه فاضلی


4. تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


5. بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح