کلیدواژه‌ها = فورفوریلاسیون
تعداد مقالات: 5
1. بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 429-440

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی قاسمیه


2. تاثیر فورفوریلاسیون بر خواص فیزیکی و کیفیت سطح دو گونه راش و نراد

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 400-411

آیسونا طلایی؛ محمد صالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


3. تاثیرفورفوریلاسیون بر روی ویژگیهای کاربردی تخته لایه راش

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 219-230

آیسونا طلائی؛ محمد توکلیان


4. بررسی مقاومت چسبندگی شفاف پوشه ها در چوب پلیمر راش- فورفوریل الکل

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 115-127

آیسونا طلائی؛ محمدصالح زارع؛ حمیده عبدل زاده


5. بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی