کلیدواژه‌ها = ضریب تجمع
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-154

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سمیرا پربار


3. ارزیابی تجمع جغرافیایی صنعت مبلمان ایران با هدف توسعه خوشه‌های مبلمان

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 33-44

امید حسین زاده؛ مجید عزیزی؛ یحیی همزه؛ مهدی فائزی پور