کلیدواژه‌ها = نانوکریستال سلولز
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر افزودن نانو کریستال سلولز بر خواص فیلم‌های پلیمری پلی هیدروکسی بوتیرات کووالرات

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 153-164

علیرضا عشوری؛ افسانه شهرکی؛ سعید اسمعیلی مقدم