کلیدواژه‌ها = پهنای دوایر رویش
مقایسه تاثیر متغیرهای اقلیمی بر توده های سالم و متأثر از زوال بلوط ایرانی (Quercus brantti Lindl) در شهرستان خرم آباد

دوره 7، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 591-600

لادن پورسرتیپ؛ صدیقه ناصری کریموند؛ مصطفی مرادی؛ جواد سوسنی


تحلیل شبکه گاه‎شناسی درختان بلوط با اقلیم جنگل‏های هیرکانی

دوره 4، شماره 2، آذر 1392، صفحه 91-100

لادن پورسرتیپ؛ کامبیز پورطهماسی؛ آخیم براونینگ؛ دیتر اکشتاین