کلیدواژه‌ها = طول الیاف
تعداد مقالات: 2
2. شناسایی پارامترهای کیفی و کمی کاغذسازی الیاف خمیر OCC

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 265-274

حمیدرضا رودی؛ یحیی همزه