کلیدواژه‌ها = زبان گنجشک
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 507-520

مرتضی ناظریان؛ علیرضا رضائیان؛ محمد شمسیان