کلیدواژه‌ها = پیش‌استخراج‌آب‌داغ
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم با آب داغ بر ویژگی‌های خمیر کاغذهای مونواتانول آمین-آنتراکینون و سودا-آنتراکینون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1398

معصومه سید ناصرالدین؛ سحاب حجازی؛ یحیی همزه