کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های مقاومتی
ارزیابی زیست محیطی و مقاومتی خمیرکاغذ بازیافتی رنگ‌بری شده با هیدروکسید کلسیم

دوره 13، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 71-81

علی عزیزیان نسنار؛ علی قاسمیان؛ ایمان اکبرپور


نانوالیاف سلولزی تهیه شده از کاغذ باطله چاپ و تحریر و اثر آن بر ویژگی های کاغذ بازیافتی

دوره 12، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-194

رباب نجیده؛ مهدی رحمانی نیا؛ امیر خسروانی


تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 479-494

احمدرضا زاهدی طبرستانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی