کلیدواژه‌ها = کاغذ
بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 457-469

پروین دشتی؛ کامران عادلی؛ رحیم ملک نیا؛ رضا محسنی


اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 273-285

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی