کلیدواژه‌ها = بلوط
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر شرایط محیطی مختلف (دما و رطوبت) بر رفتار تخریبی قارچ عامل پوسیدگی سفید رنگین‌کمان روی چوب بلند‌مازو

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 75-85

مریم کریم؛ مهرداد قدس خواه دریایی؛ جواد ترکمن؛ رضا اولادی؛ محمد علی تاجیک قنبری


2. اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

شوبو صالح پور؛ اصغر طارمیان


3. بررسی میزان اسید تانیک موجود در پوست بلوط بلند مازو (Quercus castanifolia)

دوره 1، شماره 1، بهار 1389، صفحه 27-35

شایسته جهانشاهی؛ تقی طبرسا؛ ژیلا اصغری؛ حسین رسالتی