نویسنده = حامد یونسی کردخیلی
تعداد مقالات: 5
2. بررسی برخی از ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی چندسازه جدید الیاف پلی پروپیلن/ الیاف چوب/ سیمان

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 207-217

حامد یونسی کردخیلی؛ رضا نقدی؛ عباس هنربخش رئوف


3. بررسی تاثیر نانوذرات رس روی ویژگی های فیزیکی- شیمیایی، مکانیکی و حرارتی چسب اوره- گلی اکسال

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 133-143

حامد یونسی کردخیلی؛ رضا نقدی؛ مجتبی امیری


5. اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 103-113

ربیع بهروز؛ حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی