نویسنده = حسین کرمانیان
تعداد مقالات: 3
1. اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-38

حسین کرمانیان؛ صدیقه رفیعی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی


2. اصلاح الیاف وازده خمیرکاغذ NSSC با روش لایه نشانی و بررسی تأثیر آن بر خواص کاغذ

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 413-423

حمیدرضا رودی؛ حسیبه سعیدی؛ حسین کرمانیان


3. تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-140

زهرا تکزارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی