نویسنده = سامان قهری
تعداد مقالات: 3
2. استفاده از چسب آرد سویا- تانن در ساخت تخته خرده چوب (شرایط خشک)

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 131-143

سامان قهری؛ بهبود محبی؛ آنتونیو پیزی؛ احمد میرشکرایی؛ حمید رضا منصوری


3. نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 377-386

سامان قهری؛ بهبود محبی؛ سید احمد میرشکرایی؛ حمیدرضا منصوری