نویسنده = اسماعیل رسولی گرمارودی
تعداد مقالات: 6
1. اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی


2. اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-51

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی


3. اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 399-407

راضیه برزگر؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ سپیده حامدی


4. اثر نوع و ترکیب رزین بر خواص کاغذ ملامینه

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 25-38

حسین کرمانیان؛ صدیقه رفیعی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ امید رمضانی


5. اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 625-635

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


6. تأثیر پیش‌تیمار آب داغ و اسید رقیق بر ویژگی‌های شیمیایی ریشه ‌شیرین بیان

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 129-140

زهرا تکزارع؛ حسین کرمانیان؛ امید رمضانی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ علی عبدالخانی