نویسنده = سید رحمان جعفری پطرودی
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اثر زایلان باقیمانده در تولید نانوالیاف سلولزی حاصل از کاه گندم به روش الکتروریسی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 543-558

سید رحمان جعفری پطرودی؛ سجاد ارجمند کهق؛ الهام وطن خواه


2. تأثیر بکارگیری نانوالیاف سلولزی بر ویژگی‌های کاغذ چندلایه تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 359-369

حمیدرضا رودی؛ داود آتون؛ حسین جلالی ترشیزی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


3. اثر قند زایلوز مغز باگاس بر سینتیک رشد مخمر در تولید محصولات زیستی

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 41-51

سیده شیدا شفیعی امریی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ امید رمضانی


4. اثر روش خاکسترزدایی لجن کاغذ بازیافتی بر ترکیبات شیمیایی آن با نگرش پالایش زیستی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 399-407

راضیه برزگر؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ سید رحمان جعفری پطرودی؛ سپیده حامدی


5. اثر پیش تیمار قارچی خرده چوب صنوبر بر برگشت روشنی کاغذ حاصل از آن

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 625-635

اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حسین فولادی؛ سید رحمان جعفری پطرودی


6. تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری: شناسائی و مقایسه ویژگی ها

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 311-321

حسن مهدیخانی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ سیدرحمان جعفری پطرودی؛ سیداحمد میرشکرائی