نویسنده = امیر خسروانی
تعداد مقالات: 4
4. اثر زمان انحلال بر نم پذیری و برخی ویژگی های فیلم سلولزی تولیدی با استفاده از مایع یونی

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 223-234

بهنام صادقی نیک؛ امیر خسروانی؛ بهبود محبی؛ حسین یوسفی