نویسنده = حسین رسالتی
بررسی تأثیر پالایش در عملکرد آنزیم سلولاز بر خواص خمیر OCC

دوره 11، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 543-552

قاسم اسدپور؛ هادی بروشکیان؛ حسین رسالتی


سنتز کربنات کلسیم رسوبی کاتیونی به روش اصلاح همزمان

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 33-43

مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ حسین رسالتی؛ سید مجید ذبیح زاده؛ نورالدین نظرنژاد؛ قاسم اسدپور؛ فرهاد شیرینی


تولید خمیرکاغذ از چوب ممرز با فرآیند سولفیت قلیایی-آنتراکینون

دوره 10، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 479-494

احمدرضا زاهدی طبرستانی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان


اثر ویژگی های ساختاری آب فرآیندی بر خواص کاغذ تهیه شده از الیاف بازیافتی

دوره 10، شماره 3، آذر 1398، صفحه 337-346

مهدی سمیعی کوتنایی؛ حسین رسالتی؛ اسماعیل رسولی گرمارودی؛ حمیدرضا رودی


اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 273-285

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


شناسایی و ارزیابی ویژگی های اجزاء لیگنین کرافت صنعتی سوزنی برگان حاصل از جزءجزءسازی تک مرحله ای

دوره 10، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 297-309

رضا ابراهیمی مجدر؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی؛ احمدرضا سرائیان؛ هایکو لنگه؛ کلودیا کرستینی


کاربرد نانو دی اکسید تیتانیوم در ساخت کاغذ اوراق بهادار فوتوکاتالیست با روش هیدرولیز کنترل شده

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 21-34

الیاس افرا؛ مهدی صبور؛ عبدالعلی عالمی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی


تولید خمیر حل‌شونده از صنوبر دلتوئیدس با استفاده از پیش‌استخراج قلیایی و فرآیند سودا-آنتراکینون

دوره 9، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 289-298

مصطفی نیکخواه دافچاهی؛ احمدرضا سرائیان؛ حسین رسالتی؛ علی قاسمیان؛ علیرضا شاکری


ارزیابی پتانسیل گونه کهور پاکستانی (سمر) در خمیر کاغذ سازی کرافت

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 43-54

عباس فخریان روغنی؛ رسول یزدانی؛ علی قاسمیان؛ حسین رسالتی


اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ

دوره 7، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 91-101

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ حسین رسالتی