نویسنده = قنبر ابراهیمی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی عوامل مؤثر بر توان نگه‌داری‌ اتصال‌های ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

دوره 11، شماره 1، بهار 1399، صفحه 121-131

پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد کهوند


2. بررسی ظرفیت تحمل تنش اتصال گوشه‌ای فارسی ساخته‌شده با بیسکویت تحت بارگذاری فشاری و کششی قطری

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 323-336

پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد کهوند


3. بررسی توزیع تنش در اتصالات گوشه با اعضای چوب پلیمر با استفاده از روش اجزای محدود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 429-440

حمیده عبدل زاده؛ محمد لایقی؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی قاسمیه


5. تعیین ظرفیت لنگر خمشی اتصال های T شکل ساخته‌شده با بیسکویت چوبی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 47-58

محمد کهوند؛ پانته آ عمرانی؛ قنبر ابراهیمی