نویسنده = مجید کیائی
بررسی امکان اصلاح خصوصیات فیزیکی و مکانیکی نانوچندسازه های چوب-پلاستیک با پرتو ریزموج

دوره 13، شماره 3، آذر 1401، صفحه 261-273

10.22034/ijwp.2022.700820

امیر امینی؛ محمد فارسی؛ مجید کیائی؛ فاطمه معاشی ثانی