نویسنده = هادی غلامیان
تعداد مقالات: 9
1. بررسی اثر فشرده سازی بافت نخل بر ویژگی های سطحی و کیفیت پوشش دهی آن با پوشش های پایه آب و پایه حلال جهت کاربرد در مبلمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اسفند 1398

هادی غلامیان؛ بهنام غلامپور


7. بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-51

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان


8. بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح