نویسنده = محسن ضیائی
تعداد مقالات: 3
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تاثیرگذار بر توسعه صنعت مبلمان آماده نصب در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 13-32

حسین امیدی؛ محمد غفرانی؛ محسن ضیائی؛ نعمت الله محبی


2. مطالعه و ارزیابی جاذبه های اثرگذار بر کسب فرصت های حاصل از برون سپاری خارجی در صنعت مبلمان چوبی ایران

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 203-216

نعمت الله محبی؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی؛ محمد مهدی فائزی پور


3. تعیین شاخص‌های مؤثر بر توسعه صادرات مبلمان اداری ایران به روش تحلیل سلسله مراتبی

دوره 5، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 107-118

حسن علیزاده؛ محمدمهدی فائزی پور؛ مجید عزیزی؛ محسن ضیائی