نویسنده = بهبود محبی
تأثیر اصلاح بخار گرمایی- مکانیکی بر خواص کاربردی گلولام ساخته‌شده از چوب صنوبر

دوره 11، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 241-253

رضا حاجی حسنی؛ بهبود محبی؛ سعید کاظمی نجفی


نقش دانه بندی آرد سویا و اسیدیته در چسبندگی چسب سویا

دوره 7، شماره 3، آذر 1395، صفحه 377-386

سامان قهری؛ بهبود محبی؛ سید احمد میرشکرایی؛ حمیدرضا منصوری