نویسنده = محمدرضا دهقانی فیروزآبادی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی و مقایسه ویژگی‏های مکانیکی و ممانعتی کاغذ سنگی و کاغذ گلاسه

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 373-384

محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ فاطمه کلائی مؤخر


2. اثر اتوزنی بر خواص فیزیکی و مکانیکی کاغذهای پوشش داده شده

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 273-285

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


3. ارزیابی خواص فیلم نشاسته حاوی نانوالیاف سلولز و لیگنوسلولز جهت بسته بندی مواد غذایی

دوره 10، شماره 1، بهار 1398، صفحه 35-47

منصور غفاری؛ علی قاسمیان؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین یوسفی


4. اثر پوشش و وزن پوشش با دو نوع PCC بر خواص ممانعتی، نوری و زبری کاغذ

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 283-295

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی؛ حسین رسالتی


5. اثر پوشش‌های زیست تخریب پذیر بر خواص ممانعتی کاغذ

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 91-101

روزبه اسدی خوانساری؛ محمدرضا دهقانی فیروز آبادی؛ حسین رسالتی