نویسنده = سعید کاظمی نجفی
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رفتار خزش چندسازه آرد چوب- پلی‌پروپیلن بازیافتی

دوره 3، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-12

سامان قهری؛ سعید کاظمی نجفی


3. اثر روش اختلاط لیگنین روی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی مواد مرکب آرد چوب- پلی پروپیلن

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 103-113

ربیع بهروز؛ حامد یونسی کردخیلی؛ سعید کاظمی نجفی