نویسنده = امید حسین زاده
تعداد مقالات: 3
1. تصمیم‌گیری راهبردی در زمینه توسعه تولید چوب صنوبر به کمک روش SWOT-ANP (مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 533-548

سعیده خیاطی نژاد؛ امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ محمدرضا عبدی


2. تحلیل ضریب تجمع زنجیره ارزش فرآوری چوب صنوبر در ایران

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 141-154

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سمیرا پربار