نویسنده = ابوالقاسم خزاعیان
تاثیر تیمار شیمیائی و درصد فشردگی بر خواص مکانیکی چوب فشرده پالونیا

دوره 5، شماره 2، آذر 1393، صفحه 59-70

محبوبه مهماندوست کتلر؛ ابوالقاسم خزاعیان


روش‌های افزایش جذب رزین اوره فرمالدئید به منظور تولید چوب پلیمر از پالونیا

دوره 5، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 107-117

محبوبه مهماندوست کتلر؛ ابوالقاسم خزاعیان


بررسی عوامل موثر در کیفیت سطح و لبه های سوراخ راه به در تعبیه شده در تخته خرده چوب و MDF

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 67-79

ابوالقاسم خزاعیان؛ زهرا معصومی؛ افشین توسلی فرشه


بررسی و ارزیابی تاثیر شرایط ماشین (فرز) کاری (CNC) بر کیفیت سطح چوب پالونیا

دوره 2، شماره 2، دی 1390، صفحه 1-13

محمد آقاخانی؛ ابوالقاسم خزاعیان؛ محراب مدهوشی