نویسنده = غنچه رسام
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاثیرذرات نانو بنتونیت بر روی خواص کندسوز کنندگی تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-62

غنچه رسام؛ حمیدرضا تقی‎یاری؛ براتعلی کشته‎گر؛ فرهاد کول


2. بررسی اثر ترکیبی تیمار نانونقره و تیمارحرارتی بخار گرمایی بر خواص چوب

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 93-106

غنچه رسام؛ حمیدرضا تقی‏یاری؛ مستوره ابراهیمی


3. بررسی امکان استفاده از ساقه آفتابگردان در ساخت تخته‌خرده چوب

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 83-97

غنچه رسام؛ حسین رنگاور؛ حمیدرضا تقی یاری؛ علی طاهری