نویسنده = اصغر طارمیان
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تاثیر نانوذرات دی اکسید سریم بر خواص فیزیکی پوشش شفاف پلی‌یورتانی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 645-656

اکبر مستوری؛ محمد آزادفلاح؛ اصغر طارمیان؛ داود افهامی سیسی


2. اثر روش چوب‌خشک‌کنی بر ضریب نفوذپذیری چوب بلوط (Quercus infactoria)

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

شوبو صالح پور؛ اصغر طارمیان


3. (Populus nigra) تأثیر تیمار بخارگرمایی بر میزان نفوذپذیری گازی گونه چوبی تبریزی

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 151-159

مائده سیار؛ اصغر طارمیان؛ محمد آزادفلاح؛ حمیدرضا تقی یاری


4. بررسی اثرگذاری رنگ های شفاف و نانوذرات زایکوفیل و زایکوسیل بر زاویه تماس و جذب آب در چوب صنوبر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 17-26

هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان؛ کاظم دوست حسینی؛ محمد آزاد فلاح


5. بررسی تعیین سینتیک خشک شدن و ضرائب انتقال جرم گونه چوبی ممرز(Carpinus betulus) از منطقه نوشهر

دوره 2، شماره 1، بهار 1390، صفحه 39-51

مسیب دالوند؛ صادق ملکی؛ هادی غلامیان؛ اصغر طارمیان


6. بررسی چگونگی تدوین برنامه خشک کردن چوب تبریزی (Populus nigra) به ضخامت اسمی 5 سانتی‌متر

دوره 1، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 13-25

سهراب رحیمی؛ قنبر ابراهیمی؛ داوود پارساپژوه؛ اصغر طارمیان؛ ایرج منصوریار