نویسنده = منصور غفاری
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تأثیر نوع و ضخامت رویه بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 85-92

محمد جباری؛ علی‌اصغر تاتاری؛ منصور غفاری


2. بررسی تاثیر نوع رویه و نوع چسب مصرفی بر خواص مکانیکی پانل‌های ساندویچی ساخته شده از کاغذ لانه زنبوری

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 141-152

محسن صفاری؛ محمد جباری؛ عبدالله نجفی؛ علی‌اصغر تاتاری؛ منصور غفاری