نویسنده = علی قاسمیان
تعداد مقالات: 4
1. تعیین و ارزیابی معیار‌های موثر در مکان‌یابی بهینه کارخانه تولید کاغذ کنگره‌ای (فلوتینگ) با کاربرد پسماندهای کشاورزی در استان مازندران

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 45-64

عبدالله بریمانی آبکسری؛ علی قاسمیان؛ مجید عزیزی؛ نعمت محبی؛ سیدمجید ذبیح‌زاده


4. ارزیابی خمیرهای کاغذ بازیافتیOCC در اختلاط با خمیرکاغذNSSC پهن برگان در شرکت صنایع چوب وکاغذ مازندران

دوره 2، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 147-160

احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان؛ قاسم اسدپور اتوئی