نویسنده = محمد لایقی
تعداد مقالات: 7
1. محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 419-427

فرخ رادفر؛ حمید زارع حسین آبادی؛ محمد لایقی؛ پیام مرادپور


2. کاربرد مدل رگرسیونی برای پیش‌بینی استحکام اتصال با پیچ روی اعضاء از تخته ‌چندلا بر حسب قطر و عمق نفوذ

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 11-22

صادق ملکی؛ مهدی فائزی‌ پور؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی


3. کاهش زمان پرس در فرایند تولید چند سازه‏های چوب-پلاستیک

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 79-90

نازنین مطیع؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی


4. تاثیر کاربرد گرافیت پودری بر انتقال حرارت و ویژگی‏های فیزیکی و مکانیکی تخته خرده چوب 3 لایه

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 123-130

امین ملکانی؛ کاظم دوست‏ حسینی؛ مهدی فائزی پور؛ محمد لایقی


5. بررسی ویژگی‌های مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 131-140

حمیده عبدل‌زاده؛ قنبر ابراهیمی؛ محمد لایقی؛ مهدی قاسمیه؛ سید احمد میرشکرایی


6. تدوین مدلی ریاضی برای پیشبینی توان نگهداری اتصال با پین در تخته چندلا

دوره 4، شماره 1، بهار 1392، صفحه 37-47

مسیب دالوند؛ قنبر ابراهیمی؛ مهدی تجویدی؛ محمد لایقی