نویسنده = اکرم صداقت
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر تیمارهای خشکی، کوددهی، زخم و خمش بر میزان و ترکیب لیگنین نهال‌های اکالیپتوس (Eucalyptus camaldulensis)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399

اکرم صداقت؛ رضا اولادی؛ علی عبدالخانی؛ داوود افهامی سیسی؛ عزیزااله خندان میرکوهی؛ شایان مهرآمیز


2. استخراج و خالص‌سازی لیگنان زیست‌فعال ماتایی‌رزینول موجود در گره‌های گونه‌ی سرو سیمین (Cupressus arizonica)

دوره 6، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 325-331

اکرم صداقت؛ علی عبدالخانی؛ فرامرز خدائیان چگینی


3. شناسایی ترکیبات شیمیایی موجود در مواد استخراجی چوب کنار به روش رنگ نگاری گازی- طیف‌سنجی جرمی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 69-78

علی عبدالخانی؛ نرگس میرخندان؛ اکرم صداقت؛ سید احمد میرشکرایی