نویسنده = محمد شمسیان
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تغییرات ابعادی جان و بال در تیر I شکل بر روی مقاومت خمشی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 تیر 1398

مرتضی ناظریان؛ علیرضا رضائیان؛ محمد شمسیان


2. بررسی رفتار و اندازه گیری استحکام اتصال های مقاوم در برابر زلزله درسازه قاب سبک سپیدار

دوره 3، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-97

محمد شمسیان؛ قنبر ابراهیمی؛ عباس قلندر زاده