نویسنده = حمید زارع حسین آبادی
تعداد مقالات: 6
1. تاثیرآلیاژسازی رزین پلی استر غیراشباع با بوتیل اکریلات برچقرمگی ماتریس و خواص مکانیکی کامپوزیت الیاف کنف و شیشه

دوره 11، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 669-682

احمد عطایی فر؛ حمید زارع حسین آبادی؛ فرامرز افشار طارمی؛ مجید عزیزی


2. تحلیل انرژی مصرفی در تولید باگاس و ارزیابی انتشار گازهای گلخانه‌ای حاصل از تولید این محصول و تخته فیبر دانسیته متوسط بر پایه آن

دوره 11، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 471-483

سیده معصومه حافظی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مظاهر معین الدینی؛ کاظم دوست حسینی


3. تعیین شاخص‌های تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر با دانسیته متوسط (MDF) مطالعه موردی: کیمیا چوب گلستان

دوره 11، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 225-240

مجید عزیزی؛ فاطمه حسنی خورشیدی؛ مهدی فائزی پور فائزی پور؛ حمید زارع حسین آبادی


4. بررسی چقرمگی شکست و چسبندگی داخلی در تخته‌تراشه‌جهت‌دار(OSB) ساخته‌شده از چوب صنوبر

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 549-559

پیام مرادپور؛ حمید زارع حسین آبادی؛ حسن تیموریان


5. محاسبه زاویه پیچش در پله پیچ ساخته‌شده از گونه راش با روش مثلثاتی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 419-427

فرخ رادفر؛ حمید زارع حسین آبادی؛ محمد لایقی؛ پیام مرادپور


6. ارزیابی اثرات زیست محیطی فرآیند تولید مبلمان راحتی با استفاده از تکنیک ارزیابی چرخه حیات (LCA)

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 475-485

هه ژار عباسی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ حسین موسی زاده