نویسنده = اشکان کشاورز روبهقانی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه الیاف طبیعی سلولزی و الیاف سنتزی آرامید بر ویژگی های مکانیکی کامپوزیت بستر اپوکسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 417-427

اشکان کشاورز روبهقانی؛ حسین جلالی ترشیزی؛ فرانک محمدکاظمی؛ مجتبی کوشا