نویسنده = رضا محسنی
بررسی عوامل مؤثر بر واردات کاغذ و مقوای ایران با استفاده از آزمون باند کرانه‌ها

دوره 11، شماره 3، آذر 1399، صفحه 457-469

پروین دشتی؛ کامران عادلی؛ رحیم ملک نیا؛ رضا محسنی


آینده تجارت و صنعتِ تولیدات چوبی در ایران

دوره 9، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-14

شیدا خسروی؛ رحیم ملک نیا؛ کامران عادلی؛ رضا محسنی؛ دونالد جی هاجز