نویسنده = سعید عظیمی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رفتار خزش بلند مدت صفحات مرکب چوبی در قفسه های کتابخانه

دوره 7، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 437-447

سعید عظیمی؛ حسین رنگاور؛ حمید رضا تقی یاری